V Sesja Rady Miejskiej

26 lutego 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza zapoznała się na posiedzeniu z sytuacją ekonomiczną i finansową Spółki z.o.o ZUK.

Zakład Usług Komunalnych w 2018 roku:

  • Przychody 10 813 599,80 zł.
  • Koszty 10 798 330,32 zł.
  • Wynik +15 269,48 zł.
  • Wydatki inwestycyjne o wartości 1 255 581 zł.

26 lutego 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zajęła się ściągalnością podatków. Należności wymagalne Gminy Węgorzewo na koniec 2018 roku wynoszą 13 360 905,33 zł, w tym między innymi zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 7 411 655,04 zł. Na komisji zwróciliśmy uwagę na niski poziom ściągalności opłaty miejscowej. Taka opłata wynosi 2,02 zł za dzień wizyty jednego turysty w naszej gminie. Jest to mała kwota, ale dzięki niej można by było wykonać wiele inwestycji rozwijających infrastrukturę turystyczną w naszej gminie. Komisja Rewizyjna zawnioskowała aby zmniejszyć podatek od środków transportowych, co może spowodować wzrost liczby rejestrowanych samochodów. (moja wypowiedź w tej sprawie na sesji)

27 lutego 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Ocena działalności OSiR-u.
  • Ocena działalności MOPS-u.
  • Przeznaczenie pieniędzy z budżetu gminy na wykonanie kosztorysu remontu budynku WCK.
  • Zdecydowano aby SP1 została w całości przeniesiona do budynków byłego gimnazjum. W chwili obecnej trwa przygotowanie koncepcji na wykorzystanie budynków SP1 przy ul. Bema na inne cele. (wypowiedź burmistrza na ten temat).
  • Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Węgorzewo do Stowarzyszenia Miast Cittaslow.
  • Podpisano umowę na budowę „Otwartej Strefy Aktywności” (jedna z nich stanie na placu za blokiem Jasna 2) z terminem realizacji do 15.05.2019 roku.