IX Sesja Rady Miejskiej

29 maja 2019 roku przed sesją odbyło się spotkanie radnych z sołtysami.

Było to pierwsze spotkanie tego typu w obecnej kadencji Rady Miejskiej. Z powodu ograniczeń czasowych mieliśmy mało czasu na merytoryczną rozmowę. Sołtysi zgłosili radnym problem nie remontowanych dróg gruntowych. Jednym z pomysłów sołtysów na pozyskanie środków na remont jest likwidacja Straży Miejskiej.

Mam nadzieję, że spotkań pomiędzy radnymi a sołtysami będzie jak najwięcej abyśmy mogli wspólnie rozwiązywać problemy mieszkańców terenów wiejskich gminy Węgorzewo.

29 maja 2019 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Przegłosowano podwyżki dla kadry dyrektorskiej oraz nauczycielskiej w szkołach gminy Węgorzewo.
  • Przeanalizowano wykonanie budżetu za I kwartał 2019 roku. (wypowiedź)
  • Radni wysłuchali informacje na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki Ciepłownie Miejskie. (wypowiedź)
  • Dokonano podziału sołectwa Tarławki na sołectwa Tarławki i Pniewo.
  • Przeznaczono jeszcze 200 000,00 zł na remont ul. Krzywej.
  • Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja świetlicy w Gujach – II etap” koszt inwestycji 200 000,00 zł.
  • W czasie sesji wyraziłem swoją opinię na temat wyglądu różowego roweru wbetonowanego przed pocztą. (moja wypowiedź)
  • Radny Tomasz Wierzchowski zgłosił problem stanu sufitu w szpitalu powiatowym dla Pani Starosty. (wypowiedź)
  • Informacja Pani Starosty o stanie połączeń autobusowych. (wypowiedź)
  • Pytanie Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie zalania niektórych piwnic na terenie Węgorzewa po ulewnych opadach deszczu. (wypowiedź)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *