XI Sesja Rady Miejskiej

29 lipca 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

W czasie posiedzenia komisji zawnioskowałem o obniżenie podatku od środków transportu. Przedsiębiorcy w naszym mieście mówią jednoznacznie, że jeśli nie dojdzie do obniżenia w/w podatku, przerejestrują swoje samochody do innych gmin co spowoduję mniejszy wpływ do budżetu z tytułu tego podatku. W tabeli przedstawiam porównanie podatku od środków transportu w Węgorzewie i Giżycku.

GiżyckoWęgorzewo
od samochodu ciężarowego 3,5 t – 5,5 t
440,00 zł732,00 zł
od samochodu ciężarowego 5,5 t – 9 t 595,00 zł 1 222,00 zł
od samochodu ciężarowego 9 t – 12 t 650,00 zł1 467,00 zł
od autobusu pojemności równej lub większej niż 22 miejsca750,00 zł1 294,00 zł

Zwróciłem uwagę na niedokładność koszenia trawy w naszym mieście. ZUK kupił podnośnik aby sam mógł wymieniać żarówki oraz podcinać drzewa na terenie gminy Węgorzewo, dzięki temu nie będziemy musieli wynajmować firm zewnętrznych co spowoduje obniżenie kosztów.

30 lipca 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

W czasie komisji rewizyjnej dokonaliśmy kontroli przyznawanych i rozliczanych środków przeznaczanych na organizacje pozarządowe. W 2018 roku gmina Węgorzewo przeznaczyła 147 000,00 zł na sport oraz  152 299,00 zł na pożytek publiczny. Ogólnie na dotację dla organizacji pozarządowych przeznaczono 299 299,00 zł. Środki są rozliczane oraz sprawdzane przez Urząd Miejski. W 2018 roku przeprowadzono kontrolę trzech organizacji pozarządowych, nie wykryto żadnych uchybień. Największą dotację w 2018 roku otrzymała CWKS Vęgoria Węgorzewo – 98 687,00 zł oraz UKS Koszałek Opałek – 70 710,00 zł.

31 lipca 2019 roku odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz Węgorzewa wręczyli nagrody zawodnikom CWKS Vęgoria Węgorzewo (młodym piłkarzom) oraz zawodnikom i zawodniczkom UKS Koszałek Opałek (kajakarzom, lekkoatletkom). (nagranie z sesji).
 • Informacja Pani Starosty o planowanej termomodernizacji w Szpitalu Powiatowym. (wypowiedź Pani Starosty), (pytanie radnego Wierzchowskiego).
 • Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 10 głosami za i 4 głosami wstrzymującymi się (w tym moim). Niepokoi mnie fakt fikcyjnego przenoszenia wydatków na Mazurską Pętlę Rowerową z 2019 roku na 2020 rok (1 253 000,00 zł).
 • Zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł wartości inwestycji przebudowa ul. Klonowej i Wspólnej w Koloni Rybackiej. Jest to związane z otrzymanym dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych.

Nowe zadania inwestycyjne wpisane do budżetu gminy na 2019 rok:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej (12 000,00 zł)
 • Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wesołowie (40 000,00 zł)
 • Adaptacja pomieszczeń w Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Pionierów na potrzeby funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej (20 000,00 zł)
 • Budowa łącznika ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego (150 000,00 zł)
 • Budowa odcinka drogi na dz. 670/45 od ul. Zamkowej do Myjni samochodowej (100 000,00 zł)
 • Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do sklepu Biedronka przy ul. Targowej (50 000,00 zł)
 • Przebudowa nawierzchni drogi od przejazdu kolejowego do zjazdu na posesję Janówko 2 ( 155 000,00 zł)
 • Przebudowa nawierzchni ul. Bema od skrzyżowania z drogą krajową do budynku Bema 20 (100 000,00 zł)