XII Sesja Rady Miejskiej – uchwały

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwały powzięte na XIISesji Rady Miejskiej w dniu 28.08.2019 roku.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Węgorzewie

  • Aby ujednolicić nazewnictwo szefów jednostek organizacyjnych następuję zmiana z Kierownika na Dyrektora OSIR-u.

Uchwała w sprawie przekazania propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Uchwała w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. „Związek Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza” i przyjęcia jego Statutu

  • Gmina Węgorzewo wraz z innymi miastami (Bartoszyce, Kętrzyn, Braniewo) w celu skuteczniejszego pozyskiwania środków unijnych powołuje „Związek Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sztynort Duży, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy Gminy Węgorzewo – Burmistrza Węgorzewa

  • 22.07.2019 roku wpłynęła skarga Pani A.M. zarzucającej nieprawidłowe postępowanie organu wykonawczego Gminy Węgorzewo, w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszenia na stronach BIP.
  • Komisja skarg, wniosków i petycji po zapoznaniu się ze stanem faktycznym uznała w/w skargę za bezprzedmiotową.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Węgorzewskiego

  • Gmina Węgorzewo udzieliła wsparcia finansowego dla Powiatu Węgorzewskiego na zakup aparatu USG dla Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie w wysokości 41 250,00 zł.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

Nowe zadania inwestycyjne wpisane do budżetu gminy na 2019 rok:

  • Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwinga w Węgorzewie o wartości 27 545,00 zł w tym dotacja w wysokości 12 500,00 zł
  • Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy SP2 w Węgorzewie o wartości 62 245,47 zł w tym dotacja w wysokości 30 500,00 zł

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. adamnowak pisze:

    I to się chwali, dumny z naszego radnego! Rzetelny i uczciwy człowiek. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *