XV Sesja Rady Miejskiej

26 listopada 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Z powodu nieobecności Przewodniczącego Komisji prowadziłem obrady Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu gościliśmy Prezesa Stowarzyszenia „Otwarte Jeziora” oraz Prezesa ZUK-u w sprawie chęci budowy Bazy Sportów Wodnych i Ratownictwa Wodnego przy ul. Wodociągowej (stara przepompownia wody). Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nie jest upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie wydzierżawienia w/w działki, ponieważ właścicielem jej jest ZUK. Jednakże Komisja Rewizyjna uważa, że pomysł budowy w/w Bazy jest zasadny, lecz nie zostały nam w czasie Komisji przedstawione konkretne wyliczenia, kosztu budowy i utrzymania budynku oraz stopnia finansowania z budżetu gminy. (wideo)

Komisja Rewizyjna opracowała i przyjęła plan pracy na 2020 rok znalazła się w nim między innymi kontrola: ściągalności podatków, stanu mieszkań komunalnych i socjalnych, funduszy sołeckich, WCK, stanu i remontu dróg gminnych, przetargów, przyznawanych i rozliczanych środków na organizacje pozarządowe. (wideo)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2020 rok i nie złożyła żadnych wniosków.

27 listopada 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza na posiedzeniu zajęła się sytuacją finansową szkół i przedszkoli oraz potrzebnymi inwestycjami w infrastrukturę oraz zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2020 rok i przyjęła opinię którą przekazała do Burmistrza Węgorzewa.

27 listopada 2019 roku odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej.

Obrady rozpoczęły się od wręczanie podziękowań dla nowej Pani Komendant Hufca Węgorzewo (wideo) oraz odchodzącego Dyrektora WCK Pana Mirosława Błudnia (wideo). Również zostały wręczone gratulacje dla nowego Dyrektora WCK Pana Piotra Bardońskiego. (wideo)

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Na wniosek grupy siedmiu radnych, Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad oraz przegłosowała uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzewie kontroli działalności gminnej jednostki pomocniczej – Sołectwa Trygort. Jest to związane z licznymi dyskusjami w zakresie gospodarowania składnikami mienia przekazanym sołectwu toczącymi się na forum sołtysów jak również sygnałami od mieszkańców i kosztami utrzymania świetlicy (wprowadzenie do porządku) (uzasadnienie projektu uchwały).
  • Ocena funkcjonowania systemu oświaty na terenie Gminy Węgorzewo (wideo).
  • Wystąpienie Pani Starosty Węgorzewskiego (wideo).
  • Gmina Węgorzewo wystąpiła ze Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” oraz „Euroregion Bałtyk” z powodu braku korzyści z uczestnictwa w tych organizacjach.
  • Rada Miejska przeznaczyła 70 000,00 zł na remont pomostu w Kalu oraz 25 000,00 zł na wymianę oświetlenia ulicznego na LED (około 100 żarówek).
  • Rada Miejska ustaliła dopłaty do wody oraz ścieków na 2020 rok. Nastąpiło zmniejszenie dopłat za ścieki, aby Gmina Węgorzewo mogła uruchomić program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *