XVII Sesja Rady Miejskiej

30 grudnia 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji.

30 grudnia 2019 roku odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej.

Posiedzenia Rady Miejskiej zostało zwołane na wniosek Burmistrza Węgorzewa.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Przyjęcie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  • Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzewa. Projekt uchwały złożony przez radnych podpisanych poniżej.
  • Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonawcy remontu ul. Struga oraz budowy odcinka drogi od ul. Zamkowej do myjni samochodowej zawnioskowali o przedłużenie terminu wykonania inwestycji.
  • Rada Miejska odrzuciła uchwałę zmieniającą sposób obliczania wysokości diet radnym. Obecnie: 40% od minimalnej pensji. Odrzucona uchwała: 60% od kwoty bazowej.