XXXI Sesja Rady Miejskiej

22 lutego 2021 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Głównym tematem, którym zajmowała się Komisja Gospodarcza była informacja o sytuacji ekonomicznej i finansowej Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok oraz plan inwestycji na 2021 rok.

ZUK Węgorzewo w 2020 roku zakończył rok ujemnym wynikiem finansowym w wysokości -192 757,07 zł. Największy ujemny wynik finansowy odnotował odział wodociągów i kanalizacji. Jest to spowodowane brakiem akceptacji wniosku o zmianę taryfy za wodę oraz kanalizację przez „Wody Polskie”. Niestety w związku ze wzrostem kosztów m. in. energii elektrycznej, wynagrodzeniami pracowników podwyżka stawek jest nieunikniona.

Ujemny wynik finansowy zanotował również odział oczyszczania miasta. W tym przypadku jest potrzebna zmiana porozumienia pomiędzy Gminą Węgorzewo a ZUK (przeznaczenie większych środków z budżetu Gminy).

23 lutego 2021 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w czasie posiedzenia przeprowadziła kontrolę ściągalności podatków za 2020 rok oraz udzielonych umorzeń.

Należności wymagalne Gminy Węgorzewo na koniec roku 2020 wynoszą 12 450 546,76 zł.

W tym:

 • zaległości z tytułu podatków, opłat, najmów i dzierżaw w wysokości 4 335 811,84 zł.
 • zaległości funduszu alimentacyjnego 7 915 485,15 zł.
 • pozostałe 199 249,77 zł.

Zwolnienia podatku od nieruchomości związanych z uchwałą pomocową COVID-19:

 • od os prawnych – 35 758,00 zł.
 • od os fizycznych – 7 214,00 zł.

24 lutego 2021 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

 • Ruszyły pracę nad stworzeniem szlaku fortyfikacji mazurskich. Zakłada on budowę ścieżek rowerowych, produkcję materiałów promocyjnych oraz przewodników.
 • Co dalej z gabinetami specjalistycznymi na terenie Gminy Węgorzewo? (wypowiedź z sesji)
 • Nad jeziorem Święcajty, koło cmentarza na wzgórzu Saksońskim powstanie trasa do kolarstwa górskiego.
 • Przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wypowiedź z sesji).
 • Ocena działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie (wypowiedź z sesji).
 • Informacja o sytuacji ekonomicznej i finansowej Zakładu Usług Komunalnych (wypowiedź z sesji).
 • Plany Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie na 450-lecie nadania praw miejskich miastu Węgorzewo (wypowiedź z sesji).
 • Plany promocji Gminy Węgorzewo na 450-lecie nadania praw miejskich miastu Węgorzewo (wypowiedź z sesji).

BUDŻET

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

 • Projekt przebudowy oświetlenia ul. Jasnej w Węgorzewie o wartości 15 000,00 zł.
 • Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Kalu o wartości 30 000,00 zł.

Zmniejszenie środków z następujących zadań:

 • Przebudowa ul. Kraszewskiego w Węgorzewie o wartości 45 000,00 zł.

Wykreślenie następujących zadań inwestycyjnych:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Reymonta o wartości 200 000,00 zł (zadanie zostało przekazane ZUK-owi).
 • Opracowanie studium wykonalności uzyskania przez Gminę Węgorzewo statusu uzdrowiska o wartości 20 000,00 zł.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *