XXXIII Sesja Rady Miejskiej

26 kwietnia 2021 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza zapoznała się ze stanem pomostów gminnych. Komisja otrzymała informację OSiRu oraz Wydziału Geodezji, Mienia, Planowanie Przestrzennego i Rolnictwa z której wynika, że należy przeznaczyć około 60 000,00 zł na remont pomostu sołeckiego nad jez. Mamry w Trygorcie. Na innych pomostach które są we władaniu Gminy tj. (Kolonia Rybacka, Kal, Plaża Miejska nad jez. Mamry, Ogonki, Sztynort, Radzieje – Jerzykowo) corocznie są wykonywane bieżące konserwacje. Warto również wspomnieć, że w 2020 roku wykonano remont pomostu OSIR nad jeziorem Święcajty w Kalu (60 516,00 zł).

27 kwietnia 2021 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna oprócz opiniowaniem projektów uchwał wstępnie zapoznała się z wykonaniem Budżetu Gminy za 2020 rok.

28 kwietnia 2021 roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

Rada Miejska na wniosek Burmistrza, postanowiła wprowadzić do Budżetu Gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Węgorzewskiego Centrum Kultury”. Inwestycja zostanie wykonana w dwóch etapach. Pierwszy ma obejmować prace budowlane, remontowe. Drugi etap będzie polegać na zakupie i montażu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania WCK. (więcej informacji) (wypowiedź z sesji)

Informacja Pani Starosty Powiatu Węgorzewskiego w sprawie:

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *