Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa

30 czerwca 2021 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej. Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia: Rada Miejska udzieliła wotum zaufania...