XXXIX Sesja Rady Miejskiej

27 października 2021 roku odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

  • Gmina Węgorzewo otrzymała prawie 8,5 mln zł na remont WCK z Funduszu Polski Ład.
  • Podpisano umowę na „przebudowę ul. Konopnickiej – I etap” na kwotę 199 492,47 zł. Termin realizacji, koniec listopada.
  • Przygotowano działkę o pow. ponad 8 ha przeznaczoną na budowę hotelu przy Wzgórzu Saksońskim nad jez. Święcajty. Cena wywoławcza 4,8 mln zł (+23% VAT) (link do info).
  • Podpisano umowę na utwardzenie terenu przed sklepem „Żelaznym”.
  • Zakończono inwestycję „budowę alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym” o wartości 44 650,00 zł

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Rada Miejska podjęła uchwały w którym określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej oraz stawek podatku od środków transportowych. Niestety w związku z zapowiadanymi zmianami w systemie podatkowym o nazwie „Polski Ład” istnieje groźba, że Gmina Węgorzewo może stracić wpływy do budżetu o wartości przekraczającej 3,5 mln zł rocznie. Dodatkowym obciążeniem w nowym roku będą wzrosty cen energii elektrycznej (około 100%) oraz gazu (około 330%). Zmiany w wysokości stawek podatkowych mogą przynieść zysk w przyszłym roku około 600 tyś. zł.
  • W związku ze zbliżającą się 103 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości spytałem Panią Starostę, jako organu nadzorującego działalność stowarzyszeń na terenie powiatu Węgorzewskiego, o budowę pomnika niepodległości i suwerenności. W 2017 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości i Suwerenności w Węgorzewie rozpoczął zbiórkę publiczną. Ostatnia informacja w temacie budowy pomnika miała miejsce w październiku 2018 roku. Moje pytania dotyczyły czy w/w pomnik powstanie oraz co z funduszami pozyskanymi na budowę? Pani Starosta zapewniła, że informacja zostanie mi udzielona jeszcze w dniu sesji, jednakże do dnia dzisiejszego (tj. wtorek, 2.11.2021 r.) nie otrzymałem żadnej wiadomości ze starostwa. (moja wypowiedź)
  • Pytania Pana Tomasza Wierzchowskiego w sprawie służby zdrowia na terenie Powiatu Węgorzewskiego (wypowiedź).