XLI Sesja Rady Miejskiej

24 listopada 2021 roku odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej.

  • Podpisano umowy na remont rzeki Węgorapa oraz Kanału Węgorzewskiego. Łączna kwota remontów to ponad 40 mln zł. Termin realizacji koniec 2022 roku. 
  • Wykonawca przebudowy ul. Kraszewskiego złożył wniosek o przedłużenia terminu wykonania inwestycji do 30.04.2022 roku. Jednakże jeśli wszystko ułoży się pomyślnie (warunki atmosferyczne) inwestycja może zostać zakończona jeszcze w tym roku.
  • Przedłużono termin wykonania robót na ul. Witosa do dnia 30.11.2021 roku.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Komisje Rady Miejskiej w Węgorzewie przyjęły plany pracy na 2022 rok. Komisja Rewizyjna w tym roku skontroluję między innymi: mieszkania komunalne oraz socjalne, Bibliotekę publiczną.
  • Rada Miejska przyjęła informację na temat współpracy Gminy z innymi samorządami, w tym w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach (wypowiedź z sesji).
  • Burmistrz Węgorzewa o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (wypowiedź z sesji).
  • Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie Burmistrzowi Węgorzewa dostosowując je do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960).
  • Gmina Węgorzewo otrzymała kwotę 2 048 460,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. 
  • Rada Miejska przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *