Chrońmy Wielkie Jeziora Mazurskie – projekty aktów prawnych

17 grudnia 2021 roku Rada Miejska przyjęła apel w sprawie zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez zrzut nieczystości ciekłych do wód. 

W związku z przyjętym apelem wraz z Panem Burmistrzem dnia 19 stycznia 2022 roku gościliśmy w Urzędzie Miejskim Pana Posła na Sejm RP Michała Wypija wraz z Dyrektorem Biura Poselskiego Panem Kamilem Turowskim. 

W czasie spotkania zostały nam przedstawione dwa projekty:

-Ustawa o zmianie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporzadzenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych w wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. 

Zgodnie z prośbą Pana Posła Rada Miejska w Węgorzewie w czasie posiedzeń komisji zapoznała się z proponowanymi zmianami. 

W najbliższym okresie proponowane jest spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji w sprawie w/w aktów prawnych (oczywiście w formie wideokonferencji).

Przyjmuję z ogromną satysfakcją, że apel spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony Pana Posła Michała Wypija. Mam nadzieję, że dalsze konsultację doprowadzą nas do przedstawienie w/w projektów jako głos samorządów oraz parlamentarzystów z Mazur w walce o czyste Wielkie Jeziora Mazurskie.