XLV Sesja Rady Miejskiej

26 stycznia 2022 roku odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Zgodnie z deklaracją Pani Starosty od 15 lutego 2022 roku ma zostać podpisana umowa na użytkowanie lokalu przy Starostwie na cele gabinetu ginekologicznego.
  • Rada Miejska wyznaczyła miejsce prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Tym miejscem będzie parking znajdujący się przed Targowiskiem Miejskim.
  • Wprowadzono do Budżetu Gminy Węgorzewo dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000,00 zł.
  • Dokonano zmiany w Statucie MGOPS w związku z przydzieleniem jednostce nowych zadań tj. wydawanie zaświadczeń w sprawie dodatku osłonowego.
  • W Urzędzie Miejskim trwają pracę nad stworzeniem fundacji która miała by zająć się obsługą stołówek szkolnych w Gminie Węgorzewo. Proponowane rozwiązanie mogło by przynieść Gminie Węgorzewo oszczędności w stosunku rocznym nawet do 1 000 000,00 zł (informacja Burmistrza).
  • Ocena działalności Promocji oraz Informacji Turystycznej za 2021 rok. (wypowiedź p. Wierzchowskiego) (wypowiedź p. Lipskiego)
  • Informacja o stanie opieki zdrowotnej. (wypowiedź p. Wierzchowskiego)
  • Informacja Starosty z działalności powiatu węgorzewskiego. (wypowiedź)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *