Wielkie Jeziora Mazurskie – STOP z zanieczyszczaniem jezior

30 listopada 2022 roku odbyła się Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nagranie z mojej wypowiedzi w czasie Komisji.

Artykuły w sprawie Komisji Sejmowej:

https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,29215710,kraina-brudnych-jezior-mazurskich-czy-rzad-zajmie-sie-wreszcie.html?fbclid=IwAR3YDQwXAg_opFicWONd-lA5Ts9J5CqTIEw6bMlkgnaA4QVJHGuQIkFW49U

https://gazetaolsztynska.pl/wegorzewo/888864,Interwencja-radnego-Rodziewicza.html?fbclid=IwAR1SsCuGlMLXS3pKWEEyP6RHEbRHBVzHHiT4V0V11LpAvRLXa8OGeQBirgk

https://mazury24.eu/aktualnosci/mazurskie-samorzady-chca-walczyc-z-zanieczyszczeniem-jezior-beda-rzadowe-konsultacje,14428?fbclid=IwAR2EnI29R5wiS_kspQHrwfpgshUcNepfopflVFjhxoq_DLTtLvI0VOOgh2I

W czasie swojego wystąpienia poruszyłem cztery postulaty które zostały zawarte w apelu Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie problemu zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez spuszczanie nieczystości ciekłych z jachtów oraz innych jednostek pływających do wody. ??

1️⃣ Głównym postulat jest wprowadzenie do prawodawstwa zasady plombowania zbiorników na nieczystości ciekłe w jachtach oraz innych jednostkach pływających. Ta zmiana pozwoli na zabezpieczenie spustów montowanych w łodziach, które pływają po jeziorach. Swoje zdanie w tym temacie wyraziło Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na nasz apel. Ministerstwo napisało: „kluczowym jest znalezienie takich rozwiązań, które nie będą stanowiły nadmiernego obciążenia dla między innymi organów państwowych”. Stawiając w taki sposób sprawę nigdy nie zrobimy kroku na przód a każdy sezon zwlekania powoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie jezior.

2️⃣ Kolejnym wnioskiem, który płynął z naszych rozważań było wprowadzenie kontroli szczelności zbiorników na nieczystości ciekłe jachtów i innych jednostek pływających. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska kontrole już są prowadzone. Dla potwierdzenia tego faktu MKiŚ przedstawiło następujące dane: „w 2021 roku ośmiokrotnie podejmowano kontrole w toku których skontrolowano łącznie 30 jednostek pływających”, „w roku 2022 w wyniku 11 przeprowadzonych kontroli skontrolowano łącznie 60 jednostek pływających” ❗️❗️❗️ . Są to przerażające dane patrząc na to, ile jest łącznie jednostek pływających na Mazurach (około 15 tyś – 20 tyś).

3️⃣ Z tematem wprowadzenia kontroli szczelności wiąże się również temat zaostrzania kar za wpuszczanie nieczystości do jezior. W chwili obecnej kara, która jest przewidziana w przepisach za w/w wykroczenie to kara grzywnę do 1000 zł. Zagrożenie tak niską karą plus bardzo mała liczba prowadzonych kontroli powoduje, że osoby korzystające z Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich podejmują ryzyko, ponieważ nie widzą realnego zagrożenia karnego. W przypadku zanieczyszczania jezior mamy do czynienia z wykroczeniem przeciwko przepisom o ochronie środowiska. Jest to również wykroczenie przeciwko kolejnym pokoleniom oraz przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu osób korzystających z jezior. Uważam, że grzywna o wartości 1000 zł w żaden sposób nie odstrasza od takich zachowań, ale wręcz zachęca i pokazują, że istnieje przyzwolenie na takie postępowanie. Oczywiście zgadzam się z opinią Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że właściwą drogą nie jest tylko karanie, ale do załatwienia tego problemu potrzebne są również różnego rodzaju akcje informacyjne, promocyjne, uświadamiające. ??

4️⃣ Ostatnim postulatem jest zabezpieczenie w budżecie państwa środków na inwestycje związane z budową pompy do odbioru nieczystości ciekłych. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich istnieje wiele stacji benzynowych pod szyldem Spółki Skarbu Państwa „Orlen”. Może należałoby się zastanowić, aby właśnie ta spółka wzięła na siebie koszt budowy pomp do opróżniania nieczystości, rozpoczęła ekologiczną kampanię informacyjną a może nawet w ramach tej akcji gratyfikowała osoby, które korzystają z tych pomp tj. punkty do programu lojalnościowego, kupony na produkty.

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie wniesiony projekt ustawy do Sejmu w sprawie tego tematu. Cieszy fakt zainteresowania tematem Parlamentarzystów z Warmii i Mazur, którzy licznie oraz aktywnie uczestniczyli w obradach Komisji. ???

24 listopada 2022 roku Gmina Węgorzewo otrzymała zaproszenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

16 maja 2022 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie problemu zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez spuszczanie nieczystości ciekłych z jachtów oraz inny jednostek pływających do wody.

Zaproszenie na konsultacje

27 kwietnia 2022 roku została wysłana odpowiedź na pismo z dnia 17 lutego, przygotowana przeze mnie do Ministra Infrastruktury.

Pismo do Ministra Infrastruktury

17 lutego 2022 roku Minister Infrastruktury zawiadomił Radę Miejską w Węgorzewie o sposobie załatwienia petycji tj. apel Rady Miejskiej w Węgorzewie  z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących problemu zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez spuszczanie nieczystości ciekłych z jachtów oraz inny jednostek pływających do wody. 

Ministerstwo postanowiło o nieuwzględnieniu naszego apelu, uzasadniając to, “że już obecnie obowiązujące przepisy jednoznacznie zabraniają opróżniania zawartości toalet wprost do wody, a osoba która się tego dopuszcza POWINNA zostać ukarana”. 

Przedstawiona przez nas propozycja plombowania zaworów została przez Ministerstwo de facto odrzucona, ponieważ “kluczowym jest znalezienie takich rozwiązań, które nie będą stanowiły nadmiernego obciążenia dla użytkowników statków, właścicieli portów i przystani oraz ORGANÓW PAŃSTWOWYCH, a jednocześnie zapewnią oddziaływanie prewencyjne”.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

19 stycznia 2022 roku wraz z Panem Burmistrzem dnia 19 stycznia 2022 roku gościliśmy w Urzędzie Miejskim Pana Posła na Sejm RP Michała Wypija wraz z Dyrektorem Biura Poselskiego Panem Kamilem Turowskim. W czasie spotkania zostały nam przedstawione dwa projekty:

Ustawa o zmianie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych w wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. 

17 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Węgorzewie przyjęła przygotowaną przeze mnie uchwałę w sprawie spuszczania nieczystości ciekłych z jachtów do Wielkich Jezior Mazurskich.

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie przyjęcia apelu

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *