Nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej

Rada Miejska w Węgorzewie uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo Radnym za poparcie. ?

Prace nad Statutem trwały ostatnich kilka miesięcy, w które włączyli się samorządowcy Gminy Węgorzewo, ale przede wszystkim młodzież. ?‍??‍? W infografikach chciałbym przedstawić Państwu główne założenia nowego statutu. ??

Jest on rewolucyjny w swoim podejściu do sposobu wyboru oraz kadencyjności młodych radnych. Przyjęcie statutu przez Radę Miejską nie oznacza, że uchwała wejdzie w życie. Decyzję w tej sprawie podejmie nadzór prawny Wojewody, który ma możliwość rozstrzygnięcia nadzorczego wobec uchwały. Jednakże mam nadzieję, że nasze zmiany zostaną zaakceptowane, ponieważ Rada Miejska ma dowolność co do kształtu statutu w zakresie jaki stanowi art. 5b pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy, tworząc młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający w szczególności zasady działania młodzieżowej rady gminy, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady gminy.”.??✌️

Uchwała wraz ze Statutem