Mateusz Rodziewicz

0

X Sesja Rady Miejskiej

24 czerwca 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej. W czasie posiedzenia dokonaliśmy kontroli Biura Promocji. 2018 rok był ostatnim rokiem...

0

VII Sesja Rady Miejskiej

22 kwietnia 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej. Komisja gospodarcza zajęła się między innymi stanem dróg w gminie Węgorzewo. Obecny...