Działalność międzysesyjna w grudniu 2018 r.

17 grudnia 2018 roku uczestniczyłem w  Komisji Gospodarczej. Zwróciłem uwagę na brak umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu głosowań oraz...