IV Sesja Rady Miejskiej

29 stycznia 2019 roku uczestniczyłem w  Komisji Rewizyjnej.

W czasie posiedzenia zaproponowałem, aby Burmistrz uaktualnił kosztorys budowy nowego WCK tak abyśmy mieli jaśniejszą sytuację co do rzeczywistego kosztu inwestycji. Wyraziłem również swoje zaniepokojenie brakiem odpowiedniej liczby pracowników odpowiedzialnych za promocję gminy, obecnie pozostanie jedynie jedna osoba która będzie odpowiedzialna za storna internetowa, strona fb, targi, wymiany zagraniczne oraz inne działania związane z promocją.

29 stycznia 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Spraw Społecznych.

Przedstawiłem radnym sprawozdanie z działalności Społeczno-Artystycznej Rady Programowej WCK za 2018 rok (zostało przyjęte bez zastrzeżeń).

30 stycznia 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Ocena działalności Biura Promocji. Od 2019 roku biuro promocji wchodzi w skład wydziału organizacyjnego.
  • Przyjęliśmy do dalszych prac koncepcję promocji gminy jako „Fit City”. W najbliższych dniach zostanie powołana grupa, która zajmie się opracowaniem szczegółów w jej skład ma wejść między innymi: Lidia Czerniewicz (wiceburmistrz), Marek Lipski (pomysłodawca koncepcji oraz Przewodniczący Komisji Gospodarczej). W obradach będzie mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec, który chciałby mieć wpływ na koncepcję promocji.
  • Zajęliśmy się również stanem opieki zdrowotnej w gminie. Węgorzewo cierpi na niedobór lekarzy rodzinnych jak i specjalistów. Rada Miejska oraz Burmistrz mają przygotować plan, aby zachęcić lekarzy do osiedlania się w naszym mieście (stypendia, mieszkania).