V Sesja Rady Miejskiej – uchwały

Uchwały powzięte na V Sesji Rady Miejskiej w dniu 27.02.2019 roku.

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgorzewskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Uchwała w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzewo na 2019 rok”.

Uchwała w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Ubezpieczeniu brzegów i udrożnieniu Węgorapy” na działce o nr ew. 191 w obrębie 01 Węgorzewo, działce o nr ew. 240, 243/1, 913 w obrębie 02 Węgorzewo oraz działce o nr ew. 139 w obrębie Kal, gmina Węgorzewo planowanej do realizacji w użytku ekologicznego „Półwyspu Kal”.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Węgorzewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie”

Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Węgorzewo do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019.

  • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń budynku WCK – 30 000,00 zł.
  • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łąkowej – 25 000,00 zł.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *