VII Sesja Rady Miejskiej – uchwały

Uchwały powzięte na VII Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.04.2019 roku.

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2019 roku.

 • Rada Miejska określiła, że na terenie gminy Węgorzewo w 2019 roku sezon kąpielowy trwa w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia.
 • Kąpielisk strzeżone w 2019 roku: „Plaża Mamry” oraz „Kętrzyńska Przystań”.

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Węgorzewo.

 • Z dniem 5 lipca 2019 roku odwołuję się ze stanowiska skarbnika Panią Danutę Michałowską.

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Węgorzewo.

 • Z dniem 6 lipca 2019 roku powołuję się na stanowisko skarbnika Panią Agnieszkę Burak.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019.

Przeznaczenie funduszy między innymi na:

 • Przebudowę oświetlenia na Placu Wolności – 50 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowych (między innymi na ul. Struga) – 30 000,00 zł
 • Utworzenie Klubu „Seniora+” – 265 621,51 zł w tym program rządowy 149 539,68 zł.
 • Zwiększenie dotacji dla WCK (Air Show, Naturalnie Mazury Festiwal) – 100 000,00 zł
 • Skreślenie zadania przebudowa pomostu w Kalu – 50 000,00 zł
 • Deficyt zwiększa się o kwotę 346 266,75 zł (wolnymi środkami) do wysokości 10 009 335,15 zł

Uchwała w sprawie apelu Rady Miejskiej w Węgorzewie dotyczącego przejęcia obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycieli bezpośrednio przez budżet państwa.

 • W związku z tym, że subwencja oświatowa nie jest wystarczająca do pokrycia kosztów edukacji w gminie
 • Subwencja z budżetu państwa w 2018 roku – 10 197 565,00 zł
 • Wydatki na oświatę w 2018 roku – 20 288 000,00 zł
 • Rada Miejska w Węgorzewie idąc w ślady Rady Miejskiej w Lubawie uchwaliła apel aby wynagrodzenia nauczycieli była wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *