Posiedzenie Społeczno-Artystycznej Rady Programowej WCK odbędzie się 25.06.2019 roku

Zapraszam na posiedzenie Społeczno-Artystycznej Rady Programowej Węgorzewskiego Centrum Kultury, które odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godz. 17:00 w WCK.

Program posiedzenia:

  1. Przedstawienie kalendarza imprez na sezon letni 2019.
  2. Podsumowanie imprez z okresu między radami (styczeń-czerwiec).
  3. Informacja o współpracy WCK z Młodzieżową Radą Miejską.
  4. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych przez WCK w 2019 roku.
  5. Promocja imprez organizowanych przez WCK.
  6. Analiza działalności sekcji artystycznych WCK (metody, programy, osiągnięcia).
  7. Sprawy różne.

Mateusz Rodziewicz

Przewodniczący Społeczno-Artystycznej

Rady Programowej WCK