X Sesja Rady Miejskiej

24 czerwca 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej. W czasie posiedzenia dokonaliśmy kontroli Biura Promocji. 2018 rok był ostatnim rokiem...