X Sesja Rady Miejskiej

24 czerwca 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

W czasie posiedzenia dokonaliśmy kontroli Biura Promocji. 2018 rok był ostatnim rokiem w którym działało w naszej gminie Biuro Promocji, liczyło ono 3 osoby (1 pracownik ds. mediów, 1 pracownik ds. promocji i 1 do obsługi IT). Obecnie liczy dwóch a już od piątku jednego pracownika. Na zakres spraw prowadzonych przez biuro 1 osoba jest niewystarczająca. Niepokoi nas fakt tak radykalnego cięcia etatów w promocji gminy. W 2018 roku Biuro Promocji miało do dyspozycji budżet o wartości 343 000,00 zł z tego wykonano 287 568,51 zł tj. 83,84 %. Na zadania zostało przeznaczone 309 200,00 zł z tego wykonano 261 373,86 zł tj. 84,53 %. Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na: gadżety promocyjne (59 453,83 zł), współpracę zagraniczną (59 130,41 zł), dofinansowanie różnych przedsięwzięć (44 739,41 zł) oraz Gazetę Węgorzewską (30 371,80 zł). Brak kontynuacji imprezy rowerowej MTB Mazury, która była promowana przez 4 samorządy (Węgorzewo, Giżycko, Mrągowo, Mikołajki).

Komisja Rewizyjna wnioskuję aby nie sprzątano głównej ulicy w mieście w czasie wzmożonego ruchu samochodowego.

25 czerwca 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza w czasie posiedzenia zajęła się między innymi oceną bieżącego utrzymania porządku na terenie gminy, informacją o stanie komunalnych zasobów mieszkaniowych. Miesiąc temu został ogłoszony przetarg na sprzedaż budynku przy ul. 11 Listopada. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 900 000,00 zł. Burmistrz zapowiedział, że pieniądze z jego sprzedaży zostaną przeznaczone na kupno mieszkań socjalnych.

26 czerwca 2019 roku odbyła się X Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Rada Miejska udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Węgorzewa (dyskusja)
  • Rozdano nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów. (relacja z sesji)
  • Pytanie dotyczące przyszłej budowy basenu w Węgorzewie (wypowiedź)
  • Kontrola Biura Promocji (moja wypowiedź z sesji)
  • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Węgorzewa. (relacja z sesji)
  • Koncepcja Fit City. 1 czerwca oficjalnie została zaprezentowana koncepcja promocji naszej gminy jako Fit City. Niestety do dnia dzisiejszego nie poznaliśmy żadnych szczegółów związanych z tym jakie inwestycje planują twórcy koncepcji, jakie imprezy chcą organizować pod tą marką. Znamy jedynie logo (zmodyfikowane obecne logo gminy Węgorzewo). W czasie dyskusji padła również informacja z ust Pana Marka Lipskiego, że prezentację z koncepcją mogę znaleźć na stronie www promocji gminy, niestety choć bardzo się starałem nie mogłem jej wyszukać. Dlatego podtrzymuję pytanie, kiedy otrzymamy założenia koncepcji które według Pana Lipskiego są już przygotowane? (moja wypowiedź)
  • Rada Miejska wprowadziła do budżetu gminy nowe zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku „A” szkoły przy ul. Bema na cele administracyjne” o wartości 25 000,00 zł.

Zapraszam do zapoznania się z raportem o stanie gminy za 2018 rok.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *