XI Sesja Rady Miejskiej – uchwały

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwały powzięte na XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31.07.2019 roku.

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych: na działce nr ewid. 953 w obrębie 02 Węgorzewo i na działkach nr ewid. 10/2, 10/29, 12/1, 14/1, 22/8, 31/3, 41/5, 48/10, 88/1, 96, 98, 101, 130/3, 131/4, 131/5, 131/15, 132/6, 134, 135 i 136 w obrębie 08 Kal, do kategorii dróg gminnych

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Węgorzewo

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo”

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych

Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Węgorzewo dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/338/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Węgorzewo jest organem rejestrującym

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta 10 głosami za i 4 głosami wstrzymującymi się (w tym moim). Niepokoi mnie fakt fikcyjnego przenoszenia wydatków na Mazurską Pętlę Rowerową z 2019 roku na 2020 rok (1 253 000,00 zł).

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

  • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej (12 000,00 zł)
  • Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wesołowie (40 000,00 zł)
  • Adaptacja pomieszczeń w Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Pionierów na potrzeby funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej (20 000,00 zł)
  • Budowa łącznika ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego (150 000,00 zł)
  • Budowa odcinka drogi na dz. 670/45 od ul. Zamkowej do Myjni samochodowej (100 000,00 zł)
  • Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do sklepu Biedronka przy ul. Targowej (50 000,00 zł)
  • Przebudowa nawierzchni drogi od przejazdu kolejowego do zjazdu na posesję Janówko 2 ( 155 000,00 zł)
  • Przebudowa nawierzchni ul. Bema od skrzyżowania z drogą krajową do budynku Bema 20 (100 000,00 zł)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *