XII Sesja Rady Miejskiej

26 sierpnia 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

W czasie 5,5 godzinnych obrad komisja pochyliła się nad oceną bieżącego utrzymania porządku na terenie gminy i aktualną realizacją inwestycji. Na posiedzeniu gościliśmy właściciela ośrodka Piękny Brzeg który zgłosił chęć kupna działek numer 1369/4, 1356 (obie działki „rozdzielają” ośrodek Piękny Brzeg od jeziora) oraz części działki numer 1370/1 należących do gminy. Komisja Gospodarcza zaopiniowała sprzedaż działek 1369/4 oraz 1356 negatywnie (zdaniem komisji nie należy pozbywać się tak strategicznych działek) a 1370/1 pozytywnie. MAPA Z DZIAŁKAMI

27 sierpnia 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

28 sierpnia 2019 roku odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 8 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się i 4 głosami przeciw (w tym moim). Po raz kolejny dochodzi do fikcyjnego przenoszenia wydatków na Mazurską Pętlę Rowerową z 2019 roku na 2020 rok (46 790,47 zł). (pytania o WPF)
  • Ocena działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. (wypowiedź z sesji)
  • Przyjęcie planu zagospodarowanie przestrzennego dla Sztynortu.(wypowiedź planisty tłumacząca plan zagospodarowania)
  • Pytanie o losy obiektów SP1 na ul. Bema. (wypowiedź z sesji)

Nowe zadania inwestycyjne wpisane do budżetu gminy na 2019 rok:

  • Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwinga w Węgorzewie o wartości 27 545,00 zł w tym dotacja w wysokości 12 500,00 zł
  • Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy SP2 w Węgorzewie o wartości 62 245,47 zł w tym dotacja w wysokości 30 500,00 zł