XIV Sesja Rady Miejskiej

28 października 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza zajęła się zaopiniowaniem stawek podatkowych na 2020 rok, o czym pisałem już tutaj: facebook

29 października 2019 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w czasie obrad zajmowała się opiniowaniem uchwał.

30 października 2019 roku odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej.

Wielogodzinne obrady rozpoczęliśmy od wręczenia podziękowań dla CWKS Vęgoria Węgorzewo oraz Węgorzewskiego Klubu Karate Kyokushin (wideo). Następnie swoją dwuletnią kadencję podsumowała Młodzieżowa Rada Miejska VI kadencji (wideo).

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

 • Ocena działalności WCK (wideo)
 • Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Czerwony Dwór w gminie Węgorzewo.
 • Rada Miejska wyraziła zgodę aby przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki-Południe. Wniosek w tej sprawie złożył właściciel „Ognistego Ptaka”, celem zmiany planu jest możliwość rozwoju hotelu. Obecne zapisy miejscowego planu nie pozwalają na rozbudowę w tym zakresie jakim planuje inwestor.
 • Rada Miejska wyraziła wolę na rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Miastem Straseni w Republice Mołdawii. 18 września podpisano wstępną „Deklarację współpracy” podczas wizyty w Regionie Streseni przez zastępce Burmistrza Lidię Czerniewicz.
 • Rada Miejska ustaliła wysokość dodatku dla wychowawców klas oraz dodatku dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym w przedszkolu i w szkole podstawowej w szkołach gminnych na poziomie 300 zł.
 • Rada Miejska w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 • Udzielono dotacji w kwocie 20 000,00 zł dla Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych.
 • Stowarzyszenie „Otwarte Jeziora” złożyło wniosek o nieodpłatne wydzierżawienie nieruchomości o numerze geodezyjnym 1343, leżącej przy ul. Wodociągowej w Węgorzewie. Prezes stowarzyszenia został zaproszony na posiedzenie Komisji Gospodarczej w celu dalszej dyskusji nad tym tematem. (wideo)

Nowe zadania inwestycyjne wpisane do budżetu gminy na 2019 rok:

 • Przebudowa ulicy Łąkowej w Węgorzewie o wartości 1 000,00 zł
 • Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności o wartości 25 000 zł

Rada Miejska dokonała zmian w podatku od nieruchomości oraz opłacie targowej i opłacie miejscowej.
Podatki w naszej gminie nie były podnoszone od 3 lat. Musieliśmy niestety przystąpić do tych zmian w związku z polityką rządu, która poprzez zmniejszenie podatku dochodowego, brak podatku dla osób poniżej 25 roku życia powoduje mniejsze wpływy do budżetu samorządów Oto uchwalone stawki:

Opłata targowa

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na Targowisku Miejskim następujące:

 • przy sprzedaży z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu – 12,00 zł
 • przy sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep – 20,00 zł
 • przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 5,00 zł
 • przy sprzedaży w innych formach – 14,00 zł

Przy sprzedaży poza Targowisku Miejskim na mój wniosek zmniejszono z propozycji Pana Burmistrza (100,00 zł) i Komisji Gospodarczej (50,00 zł) do 30,00 zł.

Opłata miejscowa

Opłata miejscowa decyzją Rady Miejskiej została podniesiona z 2,09 zł do 2,31 zł.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *