XIV Sesja Rady Miejskiej – uchwały

W celu szerszego zapoznania się z treścią uchwały zachęcam do kliknięcia w poniższe linki.

Uchwały powzięte na XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.10.2019 roku.

Uchwała w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrębu Czerwony Dwór w gminie Węgorzewo

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” w obrębie 01 miasta Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie Stręgiel, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki – Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r

Uchwała w sprawie wystąpienia ze Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Węgorzewianka”

Uchwała w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Węgorzewo w Rzeczpospolitej Polskiej a Miastem Straseni w Republice Mołdawii

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych w Gminie Węgorzewo

Uchwała w sprawie współpracy z Powiatem Oleckim w przedmiocie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych na rzecz mieszkańców gminy Węgorzewo

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie opłaty targowej

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2019-2025

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2019

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *