XVIII Sesja Rady Miejskiej

28 stycznia 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Jednym z tematów posiedzenia była zlecona przez Radę Miejską kontrola działalności gminnej jednostki pomocniczej – Sołectwa Trygort (protokół pokontrolny zostanie przygotowany do 17 lutego 2020 roku).

29 stycznia 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Jednym z tematów posiedzenia była ocena działalności promocji Urzędu Miejskiego. W związku z tym postanowiłem sprawdzić co dzieje się obecnie z koncepcją Fit City po 7 miesiącach od ostatniego mojego pytania. (czerwiec 2019). Z przykrością muszę stwierdzić, że obecnie wiemy tyle samo co w czerwcu 2019 roku. (wideo z obecnej sesji)
  • Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie (wideo)
  • Na sesji po dłuższej przerwie gościliśmy przedstawiciela zarządu powiatu węgorzewskiego. Wicestarosta Mariusz Fatyga przedstawił nam najważniejsze sprawy którymi obecnie zajmuję się starostwo. Nie zabrakło również pytania o remont szpitala powiatowego. (wideo)
  • Rada Miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat budynku starego komisu przy ul. Zamkowej (koło MOPS-U) na cele usługowo-gastronomiczne. Inwestora gościliśmy na posiedzeniach komisji w celu zapoznania się z jego planami na zagospodarowanie w/w budynku.
  • Rada Miejska przyjęła regulamin udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość udzielanej dotacji wynosi: 1) budynek mieszkalny jednorodzinny – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł 2) budynek mieszkalny wielorodzinny – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł.
  • Wprowadzono do budżetu gminy na 2020 rok nowe zadanie inwestycyjne: „przebudowa pomostu w Kalu” o wartości 70 000,00 zł.
  • Powołano doraźną Komisję Statutową w celu analizy obowiązującego statutu i opracowanie w zależności od wyników analizy projektu zmian do Statutu Gminy Węgorzewo lub projektu nowego Statutu Gminy Węgorzewo. W skład komisji zostali powołani: Justyna Murawska, Jolanta Świrkowicz, Dymitr Pietrasz.
  • Co dalej z wywozem śmieci w gminie Węgorzewo? Wypowiedź Przewodniczącego zarządu Mazurskiego związku międzygminnego – gospodarka odpadami. Koszt wywozu śmieci dla klientów indywidualnych: 28 zł za osobę (segregowane) 56 zł za osobę (niesegregowane). (wideo)
  • Reforma edukacji w gminie Węgorzewo. Co dalej ze szkołami? Pytania Radnej Małgorzaty Hamadyk. (wideo)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *