XX Sesja Rady Miejskiej

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii posiedzenia komisji oraz sesji odbyły się z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w nadzwyczajnych trybie. Miałem duże wątpliwości, czy uczestniczyć w Sesji w obawie o zdrowie moje i moich najbliższych. Jednakże uważam, że mieszkańcy wybierając mnie na swojego reprezentanta, zrobili to również na wyjątkowe, trudne czasy, które bez wątpienie teraz nastały. Niestety w związku z ustawowymi regulacjami prawnymi Rada Miejska nie mogła odbyć się w systemie online. Gmina musi nadal pracować, dlatego właśnie posiedzenie XX Sesja Rady Miejskiej musiało odbyć się, mimo niekorzystnych okoliczności.

Równocześnie musimy rozważyć pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią (odroczenie lub umorzenie podatku od nieruchomości, czynszu). Dlatego jak zapewniał Burmistrz Węgorzewa, wstrzymujemy się z realizacją inwestycji, aby powstał w budżecie pewien zapas, który będziemy mogli w przyszłości wykorzystać na ten cel.

25 marca 2020 roku odbyły się wszystkie komisje Rady Miejskiej w Węgorzewie.

25 marca 2020 roku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Rada Miejska zatwierdziła „Plan Odnowy Miejscowości Trygort na lata 2020-2030”.
  • Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzewo na 2020 rok.”
  • W 2020 roku sezon kąpielowy w gminie Węgorzewo będzie trwać od 27 czerwca do 31 sierpnia. Kąpielisko strzeżone na terenie gminy Węgorzewo będzie znajdować się na „Plaży Mamry” na Jeziorze Mamry.

BUDŻET

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

  • Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji pomieszczeń WCK (zadanie inwestycyjne wprowadzone w związku z otrzymanym dofinansowaniem) – 123 000,00 zł
  • Wymiana nawierzchni ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. Kraszewskiego (umożliwi to dokończenie remontu całego odcinka ul. Łąkowej) – 30 000,00 zł

Zwiększenie środków na zadaniu:

  • Modernizacja świetlicy w Wesołowie (dodatkowe prace budowlane) – 40 000,00 zł

Uwolnienie środków z następujących zadań:

  • Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego – 113 000,00 zł
  • Przebudowa ul. Kolnowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej – 80 000,00 zł