XXI Sesja Rady Miejskiej

27 kwietnia 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza zapoznała się z informacją na temat przygotowania placówek gminnych do sezonu turystycznego w 2020 roku. W związku z epidemią COVID-19 wiele imprez w 2020 roku zostało już odwołanych lub przełożonych. Niestety najprawdopodobniej nie uda się w tym roku zorganizować Dni Węgorzewa. Dyrektor WCK w dokumencie który otrzymaliśmy pisze: „Dni Węgorzewa to jedna z najważniejszych imprez Węgorzewskiego Lata Artystycznego. Zapraszamy czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. W tym roku zaplanowaliśmy koncert Zespołu 2+1, Red Lips oraz Sanah i Moniki Lewczuk. W związku z epidemią rozważamy realizację pojedynczych koncertów w formie imprez rekreacyjnych zakontraktowanych już gwiazd Dni Węgorzewa w okresie czerwiec – sierpień.”

28 kwietnia 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

29 kwietnia 2020 roku odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie po raz pierwszy w historii odbyła się online.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

  • Przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców w związku z COVID-19.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. w związku z COVID-19.

WIĘCEJ O UCHWAŁACH POMOCOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Ponowne przyjęcie uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to spowodowane rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej która uchyliła przyjętą przez Radę Miejską uchwałę już dwukrotnie. Miejmy nadzieję, że uchwała w końcu wejdzie w życie i mieszkańcy będą mogli skorzystać z tak potrzebnego dofinansowania.
  • Stanowisko Burmistrza Węgorzewa w sprawie przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej. (wypowiedź z sesji)
  • Planowane oszczędności w budżecie Gminy Węgorzewo, związane z epidemią COVID-19. (moja wypowiedź z sesji)
  • Co dalej z Mazurską Pętlą Rowerową? (wypowiedź z sesji)
  • Pytanie dotyczące przygotowania do sezonu turystycznego oraz o planach promocji gminy Węgorzewo. (moja wypowiedź z sesji)
  • Informacja Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych w temacie przygotowania placówek gminnych do sezonu turystycznego 2020 roku. (wypowiedź z sesji)

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *