XXII Sesja Rady Miejskiej

19 maja 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

W czasie posiedzenia Komisji dokonaliśmy analizy wykonania budżetu za 2019 rok oraz sporządziliśmy opinię w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

25 maja 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza w czasie posiedzenia zapoznała się z sytuacją ekonomiczną i finansową Spółki Ciepłownie Miejskie. Ciepłownie Miejskie zakończyły rok 2019 wynikiem +31 293,11 zł. Najważniejszymi inwestycjami planowanymi na 2020 rok przez Ciepłownie Miejskie są:

 • Remont elewacji budynku rozdzielni cieplnej przy ul. Pionierów 10 wraz z adaptacją pomieszczeń na punkt obsługi klienta (150 000,00 zł).
 • Przebudowa sieci c.o. do budynku B przy ul Bema 12 (55 000,00 zł), inwestycja jest związana ze sprzedażą byłej SP1.
 • Zagospodarowanie terenu przy budynku B. Chrobrego 4 – po wykonaniu ulicy przez Gminę Węgorzewo (35 000,00 zł).

Komisja przyjęła również informację o przeprowadzonych i planowanych przetargach na realizację inwestycji. Niestety w związku z obecna sytuacją w Polsce i mniejszymi wpływami do budżetu gminy (- 700 000,00 zł z podatku pit), musimy w chwili obecnej wstrzymać realizację niektórych inwestycji oczekując na dalszy rozwój sytuacji związany z epidemią.

26 maja 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

27 maja 2020 roku odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

 • Sprzedaż budynku A po Szkole Podstawowej nr 1 na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego za kwotę 1 350 000,00 zł.
 • Darowizna na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w postaci działki pod budynkiem szachulcowym (Muzeum Kultury Ludowej) koło Ekomariny.
 • Informacja na temat współpracy Gminy Węgorzewo z miastami partnerskimi. (wypowiedź z Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych)
 • Informacja Starosty Węgorzewskiej. (wypowiedź)

Programy pomocowe przechodzące przez Urząd Pracy (informacja Starostwo Powiatowe):

 • Jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia działalności gospodarczej – wpłynęło 641 wniosków, na kwotę 3 199 490,00 zł, rozpatrzono 578 wniosków, tj. 90 % wszystkich.
 • Wniosek o dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników – wpłynęło 38 wniosków, dla 124 pracowników, na kwotę 426 442,20 zł.
 • Wnioski o dofinansowanie część kosztów działalności gospodarczej – wpłynęło 60 wniosków, na kwotę 324 220,00 zł, rozpatrzono 57 wniosków.

BUDŻET

Usunięcie zadań inwestycyjnych:

 • Budowa remizy OSP w Radziejach.
 • Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Węgorzewo-Kolonia Rybacka.
 • Budowa oświetlenia ul. Leśnej.
 • Budowa wybiegu dla psów.

Zwiększenie środków na zadaniu:

Przebudowa ul. Kościelnej w Radziejach (dodatkowe prace budowlane) – 50 000,00 zł

Uwolnienie środków z następujących zadań:

Przebudowa ul. Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej – 50 000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *