XXIII Sesja Rady Miejskiej

25 czerwca 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Tematami posiedzenia była:

  • Informacja z wykonania budżetu za I kwartał – wykonanie nie budzi zastrzeżeń, jednakże najważniejsze wykonanie będzie za półrocze ponieważ wtedy będziemy mieli ogląd jakie straty poniosła Gmina prze epidemię koronowirusa.
  • Informacja z przebiegu remontu dróg.

26 czerwca 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu przeprowadziła kontrolę wydatków z funduszy sołeckich. Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń.

27 czerwca 2020 roku odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej.

Debata o stanie Gminy Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa otrzymał wotum zaufania od Rady Miejskiej. (13 za 1 wstrzymał się, 1 przeciw)

Burmistrz otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. (15 za)

BUDŻET

Zwiększenie środków na zadaniu:

  • Przebudowa ul. Wesołej – 25 000,00 zł
  • Wymiana nawierzchni i dobudowa oświetlenia ul. Zbożowej – 15 000,00 zł
  • Projekt przebudowy ul. Kraszewskiego – 5 000,00 zł
  • Modernizacja świetlicy w Wesołowie – 3 000,00 zł
  • Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Radzieje – 30 000,00 zł

Uwolnienie środków z następujących zadań:

  • Przebudowa drogi gminnej w Trygorcie – 51 868,50 zł

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *