XXVI Sesja Rady Miejskiej

26 października 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Gospodarczej.

Komisja Gospodarcza wysłuchała informację z przygotowania zarządców dróg znajdujących się na terenie Gminy Węgorzewo do sezonu zimowego.

Najważniejszym punktem obrad było zaopiniowanie stawek podatkowych na 2021 rok. Burmistrz Węgorzewa zaproponował następujące podwyżki:

Komisja Gospodarcza negatywnie zaopiniowała podwyżki stawek podatku od nieruchomości (za podwyżkami głosował Radny Marek Lipski) . Choć zgodnie z propozycją Pana Burmistrza wzrost stawek miał nie przekraczać 3,9% (tj. wskaźnik inflacji). Uważam, że podnoszenie podatków w czasie recesji może pogłębić jedynie problemy finansowe przedsiębiorców jak i mieszkańców Gminy Węgorzewo.

27 października 2020 roku uczestniczyłem w Komisji Rewizyjnej.

28 października 2020 roku odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

Dyskusja ws. podniesienia stawek podatku od nieruchomości:

  • Wystąpienie Pani Starosty – informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego (wypowiedź z sesji)
  • Ocena działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury (wypowiedź Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych)
  • Rada Miejska zdecydowała o podniesieniu opłaty miejscowej z 2,31 zł do 2,41 zł od osoby przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych na ternie Gminy Węgorzewo.

BUDŻET

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie” o wartości 69 113,00 zł.

Zmniejszenie środków z następujących zadań:

„Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy” o kwotę 3000,00 zł.