XXXVI Sesja Rady Miejskiej

28 lipca 2021 roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

 • Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych przebudowy ul. Kraszewskiego w Węgorzewie. Umowę podpisano na kwotę 2 064 140,47 zł wykonanie do 30.11.2021 r..
 • Podpisano umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego od mostu na ul. Zamkowej wzdłuż rzeki Węgorapa, termin realizacji 30.09.2021 r..
 • Dokonano wyboru nowego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie zostanie nim Pani Dorota Jurkiewicz.

Przygotowano fiszki projektowe do nowej perspektywy finansowej:

 • Szlak Kamperowy Polski Wschodniej
 • Stworzenie zintegrowanego projektu produktu szlaku turystycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich.
 • Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z gospodarczym wykorzystaniem jezior, rzek i kanałów obszaru funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Budowa silnej regionalnej marki „Mazurskie szlaki kajakowe”.

Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia:

 • Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki-Jezioro Święcajty.
 • Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne polegające na dostawie oraz montażu 4 Wiat turystycznych na Plaży Miejskiej nad jez. Mamry.
 • Wystąpienie Radnej Anny Palmowskiej w sprawie budowy przez LGD9 oraz LGR Centrum Sportów Wodnych przy j. Stręgiel w miejscowości Ogonki. (wystąpienie)
 • Wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miejskiej. (wypowiedź)