Wielkie Jeziora Mazurskie – STOP z zanieczyszczaniem jezior

16 maja 2022 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie problemu zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez spuszczanie nieczystości ciekłych z jachtów oraz inny jednostek pływających do wody.

Zaproszenie na konsultacje

27 kwietnia 2022 roku została wysłana odpowiedź na pismo z dnia 17 lutego, przygotowana przeze mnie do Ministra Infrastruktury.

Pismo do Ministra Infrastruktury

17 lutego 2022 roku Minister Infrastruktury zawiadomił Radę Miejską w Węgorzewie o sposobie załatwienia petycji tj. apel Rady Miejskiej w Węgorzewie  z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących problemu zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez spuszczanie nieczystości ciekłych z jachtów oraz inny jednostek pływających do wody. 

Ministerstwo postanowiło o nieuwzględnieniu naszego apelu, uzasadniając to, “że już obecnie obowiązujące przepisy jednoznacznie zabraniają opróżniania zawartości toalet wprost do wody, a osoba która się tego dopuszcza POWINNA zostać ukarana”. 

Przedstawiona przez nas propozycja plombowania zaworów została przez Ministerstwo de facto odrzucona, ponieważ “kluczowym jest znalezienie takich rozwiązań, które nie będą stanowiły nadmiernego obciążenia dla użytkowników statków, właścicieli portów i przystani oraz ORGANÓW PAŃSTWOWYCH, a jednocześnie zapewnią oddziaływanie prewencyjne”.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

19 stycznia 2022 roku wraz z Panem Burmistrzem dnia 19 stycznia 2022 roku gościliśmy w Urzędzie Miejskim Pana Posła na Sejm RP Michała Wypija wraz z Dyrektorem Biura Poselskiego Panem Kamilem Turowskim. W czasie spotkania zostały nam przedstawione dwa projekty:

Ustawa o zmianie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych w wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. 

17 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Węgorzewie przyjęła przygotowaną przeze mnie uchwałę w sprawie spuszczania nieczystości ciekłych z jachtów do Wielkich Jezior Mazurskich.

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie przyjęcia apelu

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.