Rozwiązanie Straży Miejskiej

Rada Miejska w Węgorzewie na Sesji w dniu 26.10.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie „zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o zamiarze likwidacji Straży Miejskiej w Węgorzewie”. Zgodnie z uchwałą likwidacja ma nastąpić dnia 31 marca 2023 roku.

Uzyskanie opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie jest potrzebne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. W przypadku uzyskania opinii negatywnej nie ma przeciwskazań do likwidacji SM.

W związku z obecną, coraz trudniejszą sytuacją ekonomiczną jednostek samorządu terytorialnego (wzrostem cen energii, spadkiem wpływów z subwencji oraz dotacji) Rada Miejska w Węgorzewie na wniosek Burmistrza Węgorzewa podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury likwidacji SM w Węgorzewie. Uważam, że środki corocznie poświęcane na utrzymanie w/w formacji mogą w lepszy sposób zostać spożytkowane w budżecie Gminy. Ostateczna uchwała dotycząca likwidacji Straży Miejskiej w Węgorzewie zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w ciągu najbliższych Sesji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *