Główne założenia budżetu Gminy Węgorzewo – 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK