Autor: MateuszR

0

Rozwiązanie Straży Miejskiej

Rada Miejska w Węgorzewie na Sesji w dniu 26.10.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie „zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w...

0

XLVIII i XLIX Sesja Rady Miejskiej

Gmina Węgorzewo otrzymała dofinansowanie na Modernizację Stadionu Miejskiego oraz Orlika przy SP1; przewidywana wartość inwestycji: 10 000 000,00 zł; dofinasowanie:...

0

XLVII Sesja Rady Miejskiej

30 marca 2022 roku odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej. Przygotowana została koncepcja nr 1 projektu technicznego przebudowy ul. Kopernika....