Kategoria: Aktualności

0

Rozwiązanie Straży Miejskiej

Rada Miejska w Węgorzewie na Sesji w dniu 26.10.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie „zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w...

0

XLVIII i XLIX Sesja Rady Miejskiej

Gmina Węgorzewo otrzymała dofinansowanie na Modernizację Stadionu Miejskiego oraz Orlika przy SP1; przewidywana wartość inwestycji: 10 000 000,00 zł; dofinasowanie:...

0

XLVII Sesja Rady Miejskiej

30 marca 2022 roku odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej. Przygotowana została koncepcja nr 1 projektu technicznego przebudowy ul. Kopernika....

0

XLVI Sesja Rady Miejskiej

23 lutego 2022 roku odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kopernika. Termin wykonania dokumentacji:...

0

XLV Sesja Rady Miejskiej

26 stycznia 2022 roku odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej. Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia: Zgodnie z deklaracją Pani Starosty...

0

XLIII Sesja Rady Miejskiej

17 grudnia 2021 roku odbyła się XLIII Sesja Rady Miejskiej. Najważniejsze decyzje oraz tematy posiedzenia: Rada Miejska w Węgorzewie uchwaliła...

0

XLI Sesja Rady Miejskiej

24 listopada 2021 roku odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej. Podpisano umowy na remont rzeki Węgorapa oraz Kanału Węgorzewskiego. Łączna...